Milan Černý - CeMiCar - prodej, montáž a opravy veškerých elektrických komponent Vašeho vozidla.

Zabezpečovací prvky

 

[Probíhají úpravy]

Zabezpečovací prvky pro ochranu vozidla

 

Ochranné okruhy jsou zcela nezávislé na standardně instalovaných továrních zabezpečovacích prvcích.

 

Stupeň zabezpečení – základní

 

BEZOBSLUŽNÝ SYSTÉM nabízí maximální komfort automatické aktivace a deaktivace bezpečnostních okruhů bez nutnosti zásahu obsluhy. Tímto způsobem je vyloučena případná chyba, která může zapříčinit případnou ztrátu vozidla.

* Satelitní sledovací souprava - obsahuje plně funkční systém umožňující komunikaci s dispečerským pracovištěm a přesné určení polohy vozidla. Součástí dodávky je záložní akumulátor a antény pro skrytou montáž.

* Identifikační bezobslužný systém - zabezpečení proti neoprávněnému užívání vozidla. Tento systém je automaticky aktivován a deaktivován na základě přítomnosti identifikační karty (přívěšku). Tuto kartu musí mít uživatel vozidla u sebe. V případě nepřítomnosti této karty a nastartování vozidla dojde k aktivaci alarmového hlášení, které je možno deaktivovat pouze přítomností karty. Dosah aktivace a deaktivace je v rozsahu cca 2 – 8 metrů. Systém umožňuje ovládání dalších prvků zabezpečení např. náklonového čidla, prostorového čidla apod. 

* Náklonové čidlo – monitoruje neoprávněnou manipulaci s vozidlem po jeho zaparkování. Informuje o pokusu o odtažení nebo naložení vozidla stejně tak při pokusu o odcizení kol.

* TAG – modul pro dohledání ve skrytých a nedostupných prostorách.

Stupeň zabezpečení – doplňkové                                                                       

* Panické tlačítko – slouží jako ochrana posádky v případě napadení nebo ohrožení.

* Nárazové čidlo – informuje o havárii vozidla. Tato informace umožňuje zkrácení dojezdového času záchranné služby, která je přivolána dispečinkem.

* STOP-RIDE – systém pro bezpečné odstavení vozidla. Přídavný prvek umožňující z dispečerského pracoviště bezpečné odstavení vozidla. Tento modul je využíván pouze v případě odcizení vozidla a v součinnosti se zásahovou jednotkou nebo policií ČR. Modul ovládá varovná světla, brzdová světla a aktivuje zvukovou signalizaci ve vozidle. Po 50 sec. prodlevě provede systém snížení výkonu motoru, ale vozidlo zůstává plně ovladatelné. Po vypnutí činnosti STOP-RIDE je vozidlo opět plně funkční.

* Sabotážní čidlo – ochrana interiéru vozidla proti napadení systému ve vozidle. Každý pokus o demontáž interiéru v místech ohrožující funkčnost systému je signalizován jako alarmový stav.

 

Domů ] Nahoru ]