Milan Černý - CeMiCar - prodej, montáž a opravy veškerých elektrických komponent Vašeho vozidla.

Popis systému

 

[Probíhají úpravy]


Systém ON-LINE

    Je určen pro přehledné monitorování aktuálních pozic vozidel pomocí GPS, kontrolu a plánování tras, zpracování a podrobnou analýzu dat přijatých z vozidel. Bez nutnosti instalace přídavných SW modulů na PC uživatele je možné generování výkazů jízd, přehledů o provozu vozidla, přehledy o tankování a úbytku paliva a další. Všechny tyto funkce jsou dostupné na internetovém portálu.

Systém On-line EU

 • požadujete pouze automatické zpracování knihy jízd?
 • potřebujete nárazovou kontrolu?
 • potřebujete nezvratné podklady pro řešení sporných situací? (havárie vozu, zpoždění dodávek, poškození nákladu.. apod.).
 • požadujete  ON-LINE dispečink včetně map celé Evropy?
 • potřebujete operativně reagovat na požadavky klienta?
 • potřebujete získávat aktuální informace o nakládce a vykládce s minimálními náklady?
 • potřebujete  podklady pro dodržování zákonem stanovených předpisů u řidičů? (zastávky, rychlost..apod.) 
 • potřebujete nástroj pro lokalizaci úspor a rezerv?
 • potřebujete jednoduše a efektivně řídit náklady na provoz vozidel, strojů a dalších mobilních prostředků?

 

 • Dispečerské pracoviště

  Bez vstupních nákladů = systém On-Line. Internetový portál nabízí kompletní pracoviště dispečera všude tam kde je přístup do internetu.

  Využívané technologie

  Systém je vybaven nejmodernějšími dostupnými technologiemi:
  •  datové přenosy
  •  SMS, CSD, GPRS – přenosy dat z vozidel
  •  IPSec – chráněný přenos dat po internetu
  •  mapové podklady České republiky a Evropy
  •  MapInfo s pravidelnými aktualizacemi map

  Komunikace s vozidlem

  Využité datové kanály:
  •  Datový přenos GPRS
  •  Datový přenos CSD
  •  Okamžitá komunikace SMS (v případě nedostupnosti GPRS)

  V případě dlouhodobější nedostupnosti GPRS je možné jako alternativní komunikační kanál pro přenos většího objemu dat využít datový kanál CSD.

  Systém je založen na principu ukládání dat ze všech vozidel na centrální datový server. Základním komunikačním médiem v systému je technologie GPRS. Data ze všech zařízení instalovaných ve vozidlech jsou prostřednictvím sítě GSM a protokolu GPRS předávány internetovým tunelem (IPSec) do zabezpečeného datového serveru. Tato data jsou předávána v reálném čase a na internetovém portále jsou tak uživateli dostupné aktuální informace o vozovém parku.

  Ověřené úspory:

  • Snížení počtu neefektivních jízd – až 30%
  • Úspora spotřeby PHM – až 7%
  • Nárůst efektivnosti práce – až 20%


  Efektivnost a výhody využívání systému jsou jako u každého zařízení nebo služby patrné pouze při plném užívání a vyhodnocování výsledků.

   

 • Domů ] Nahoru ]