Milan Černý - CeMiCar - prodej, montáž a opravy veškerých elektrických komponent Vašeho vozidla.

Operační středisko

 

[Probíhají úpravy]

Operační středisko

    Jedná se o pracoviště umožňující přijímání a odesílání informací z vozidel. Je vybaveno volitelným rozsahem mapových podkladů pro zobrazování aktuálních pozic a pohybu sledovaných vozidel. K okamžitému vyhodnocování alarmových stavů jsou obsluze poskytovány podrobné informace obsahující identifikační znaky vozidla a kontakty na majitele vozidla.

Jak pracuje operační středisko:

¨ NONSTOP provoz zajišťuje okamžitou reakci

¨ všechny nestandardní a poplachové stavy vozidla jsou okamžitě konzultovány s oprávněnou osobou

¨ je zachována ochrana osobních údajů a maximální diskrétnost – informace jsou sdělovány oprávněné osobě pouze na základě ověření komunikačního hesla

¨ systém kontroluje standardní stavy klíčových hodnot vozidla (hlavní a záložní akumulátor)

¨ v případě napadení nebo odcizení vozidla je aktivována výjezdová skupina, která zajistí vozidlo a předá jej majiteli nebo Policii ČR.

¨ zajišťuje veškerou činnost v případě napadení vozidla  - řídí zásah

¨ mimo území ČR (Evropa) zajistí lokalizaci vozidla a předání informací nutných k zajištění vozidla

 

Kdo zajišťuje zásah na odcizená vozidla:

· síť vlastních a partnerských zásahových skupin zajišťuje okamžité výjezdy na území celé ČR

· díky spolupráci s partnerskou společností Finder jsou zajištěny výjezdy na území  Polské republiky

· v případě aktivace PANICKÉHO TLAČÍTKA je přivolána Policie ČR

 

Domů ] Nahoru ]