Milan Černý - CeMiCar - prodej, montáž a opravy veškerých elektrických komponent Vašeho vozidla.

Diagnostika

 

[Probíhají úpravy]

    Co je to autodiagnostika?

    V současné době jsou automobily stále více a vybavovány elektronickými řídícími jednotkami, které mají na starosti nejen řízení motoru, ale i celou řadu dalších funkcí. Elektronika nejen rozšířila schopnosti a funkce automobilů, ale umožňuje také lépe určit případnou závadu. Většina řídících jednotek v automobilech je proto dnes vybavena pamětí závad, do které se ukládají informace o zjištěných závadách. Je tak možné poměrně snadno vyhodnotit i závady, které se objevují jen sporadicky a jinak by se velmi obtížně určovaly. Pokud se jedná o závažnější závadu, rozsvítí se zpravidla na palubní desce žlutá kontrolka motoru, která nezhasne dokud chyba není z paměti závad odstraněna.

Pomocí diagnostického konektoru ve vozidle je potom možné se k jednotlivým řídícím jednotkám v autě připojit buď pomocí počítače s příslušným programem nebo pomocí speciálního diagnostického přístroje. S tímto vybavením je možné přečíst informace o případných závadách, provádět různá nastavení nebo číst některé další hodnoty, údaje z jednotlivých čidel a to i za provozu vozidla.

Diagnostiku vozidel provádíme pomocí programu VAG-COM, který je celosvětově známý autodiagnostický program pro diagnostiku vozidel koncernu VW - Volkswagen, Audi, Seat a Škoda. Obsahuje veškeré diagnostické funkce potřebné pro diagnostiku. VAG kromě koncernových vozů také diagnostikuje všechny ostatní vozy v normě OBD, rozšiřuje se tak použití na většinu evropských vozů.

 

: Funkce diagnostiky

Zobrazení identifikace

Základní funkce programu. VAG-COM přečte identifikační údaje z řídící jednotky jako její objednací číslo, kódování, číslo dílny WSC (work shop code), číslo karoserie VIN (vehicle identification number), číslo imobilizéru a ostatní textové informace. Přesný obsah identifikace určuje řídící jednotka, které identifikaci VAG-COMu posílá již po navázání spojení.
 

Rozšířená identifikace

Pokročilý způsob identifikace řídící jednotky. VAG-COM vyžádá z řídící jednotky rozšiřující informační data jako datum a čas programování jednotky, číslo programovacího nástroje, číslo hardwaru, verzi software apod. Množství rozšiřujících informací závisí na řídící jednotce. Rozšířená identifikace je funkce, kterou disponují pouze řídící jednotky se sběrnicí CAN-BUS (nutno použít kabel HEX-CAN), u ostatních řídících jednotek se sběrnicí K-LINE je tlačítko "rozšířená identifikace" nepřístupné.
 

Čtení paměti závad

Pravděpodobně nejpoužívanější funkce, ale také zároveň nejvíce zavádějící. VAG-COM vyžádá z řídící jednotky výpis paměti závad. Pokud je tento výpis "prázdný", znamená to, že v paměti není uložena závada a zobrazí se tedy hlášení "nenalezena závada", pokud jsou ve výpisu chybové kódy, tak je VAG-COM zobrazí a přiřadí k nim slovní hlášení, například "65535 - Řídící jednotka vadná".

Mazání paměti závad

S odkazem na předcházející funkci jednoduše řečeno: VAG-COM požádá, aby si řídící jednotka smazala paměť závad. Ta poslechne, smaže paměť závad a okamžitě ji opět načte , abychom viděli výsledek. Je tedy jasné, že pokud se závada objeví znovu, tak je nutné ji nejdříve odstranit a pak smazat. V některých případech si dokonce řídící jednotky ve voze závady předávají (například náraz v řídící jednotce airbagu) a poté je nutné chyby mazat v určitém pořadí v všech jednotkách. Pořadí by mělo být od funkčně důležitějších jedotek (brzdy, airbag) k těm méně důležitým (komfort, gateway).
 

Upřesnění vzniku závady

Tato funkce je takové vylepšení čtení paměti závad. Řídící jednotka si ve chvíli kdy závada vznikne uloží nejen kód závady odpovídající danému dílu, ale také hodnoty z daného dílu, např. teplotu motoru, stav Readiness, otáčky atd. Při načtení paměti závad tedy vidíme kromě kódu a popisu také tyto zajímavé a důležité informce.
 

Čtení měřených hodnot

Čtení měřených hodnot je asi nejdůvěryhodnější funkce, avšak je nutné k tomu také vědět jak daný systém funguje. Měřené hodnoty jsou v tomto případě hodnoty, které řídící jednotka čte (měří) ze svých snímačů, popřípadě posílá k akčním členům. Vzhledem k tomu, že hodnot je celá řada, je toto v diagnostice VAG sjednoceno a jendotlivé hodnoty jsou seřazeny do tzv. skupin. Vzhledem k tomu, že je důležité vidět hodnoty pohromadě s ostatními hodnotami, jsou ve skupině zobrazeny čtyři (tvůrci VAG-COMu toto vylepšili tak, že jsou zobrazeny tři skupiny najednou, tedy dvanáct hodnot). Je tedy dané, že např. motor XYZ má ve skupine 001 v poli 1 otáčky, v poli 2 teplotu motoru, v poli 3 lambda faktor a v poli 4 stav spínačů pedálu. VAG-COM ke každé hodnotě ještě přiřadí popis hodnoty a ve většině případů i předepsanou hodnotu. Hodnoty se dynamicky mění podle skutečného stavu, takže je přesně vidět co se v systému dějě.
 

Osciloskopické zobrazení

Je zobrazení měřených hodnot graficky, podobně jako osciloskop měří průběh napětí. Toto uživatel ocení zejména v případě kdy se hodnota rychle mění a je potřeba ji vidět z dlouhodobějšího hlediska. Klasickým příkladem je napětí na lambda sondě, které kolísá cca od 100mV do 1V
 

Logování (ukládání hodnot)

Jedná se o ukládání dané skupiny (skupin) měřených hodnot do souboru v počítači k pozdějšímu zkoumání. Znamená to, že VAG-COM umí "nahrát" uživatelem vybrané hodnoty např. ze zkušební jízdy a poté je kdykoliv zobrazit jako tabulku nebo graf. Toto je neocenitelný pomocník například při kontrole snímače hmotnosti vzduchu.

Čtení jednotlivé hodnoty

Tato prafunkce se již nepoužívá, kdysi v jedněch z prvních systémů se s tím četla data z jednotky.
 

Readiness

Readiness kód je stavové číslo označující stavy jednotlivých komponent ovliňujících spalování. Česky řečeno je to taková sjetina důležitých hodnot, kdy je hned přesně vidět jestli je vše OK (samé 0) nebo něco špatně (někde je 1). Kód je osmimístný a význam jednotlivých míst následuje:

1 - zpětné vedení výfukových plynů
2 - vyhřívání lambda-sondy
3 - lambda-sonda
4 - klimatizace
5 - systém sekundárního přívodu vzduchu
6 - odvětrávání palivové nádrže
7 - vyhřívání katalyzátoru
8 - katalyzátor

Readiness 00000010 tedy znamená závadu ve vyhřívání katalyzátoru...
 

Základní nastavení

Základní nastavení je funkce, kdy se systém uvede do základního (nulového) nastavení a po dobu činnosti této funkce neprobíhá regulace. Této funkce se používá například při nařizování předstihu u starších systému, při seřizování dynamických světlometů, při nastavení škrtící klapky do výchozí polohy apod. Základní nastavení je podobně jako meřené hodnoty řazeno do skupin. Před spuštěním funkce je nutné zadat číslo skupiny. Toto lze nalézt v příručce pro daný systém nebo v příručce VIS. Při použití VagAutomatu se číslo skupiny doplní samo. V posledním poli vetšinou řídící jednotka informuje o výsledku základního nastavení.
 

Graf pro nastavení předvstřiku TDIGraph

Geniální funkce programu VAG-COM. Při seřizování počátku vstřiku se běžně postupuje tak, že se v základním nastavení v hodnotě 000 odečítají hodnoty a podle toho se zjišťuje počátek vstřiku. TDiGraph toto provede automaticky a výsledek zobrazí graficky. Uživatel pak nastavení provede přestavěním řemenice čerpadla oproti hřídeli.
 

Akční členy

Tato funkce slouží k otestování funkčnosti akčních členů podřízených dané řídící jednotce. VAG-COM požádá řídící jednotku o aktivaci akčních členů a ta je postupně aktivuje v takovém pořadí v jakém je naprogramovaná. Počet a druh akčních členů je závislý na řídící jednotce. U novějších řídících jednotek lze akční člen zvolit. V případě aktivace daného členu lze poslechově nebo vizuálně kontrolovat jeho funkci popřípadě napájení.
 

Login

Přihlášení do řídící jednotky. Řídící jednotka některé funkce (například nastavení startovací dávky nebo přizpůsobení imobilizéru) zpřístupní až po úspěšném přihlášení pomocí funkce Login. Login se vkládá jako petimístná cifra. Potřebný login lze nalést v příručce pro daný systém nebo v příručce VIS. V případě použití VagAutomatu je login automaticky doplněn (mimo loginu pro imobilizér, ten má každé auto jiný).
 

Kódování

Kódování je funkce, kterou se do řídící jednotky vkládá 5ti místný kód vyjadřující konfiguraci řídící jednotky. Například u motorových řídích jednotek se tak rozlišuje zda bude jednotka použita ve voze s automatickou nebo manuální převodovkou, zda bude montováno ABS, klimatizace apod. Kód lze setavit podle příručky pro daný systém nebo podle příručky VIS. Od verze 409 má již VAG-COM také bublinovou nápovědu, což znamená, že při otevření okna s danou funkcí vyskočí bublina s popisem a nápovědou.
 

Rozšířené kódování

Rozšířené kódování, nebo chcete-li dlouhé kódování není nic jiného, než klasické kódování přizpůsobené dnešním potřebám možností řídících jednotek. Rozšířené kódování mají výhradně jednotky se sběrnicí CAN-BUS a to ještě jen některé (Komfort systém, Gateway, centrální elektrika). Rozšířené kódování již je natolik složité, že je vyloučeno sestavit kód z hlavy a existuje tedy jedinečný nástroj CodingCalculator což je vlastně kaluklačka na rozšířené kódování. Přes tuto funkci lze nastavovat denní svícení, Coming home a spousty dalších uživatelských nastavení. Seznam naleznete zde.
 

Přizpůsobení

Přizpůsobení jak taková funkce "pro všechno" .Lze s její pomocí nastavovat servisní intervaly, přizpůsobovat klíče, přizpůsobovat řídící jedntoky, blokovat airbagy a mnoho dalšího. Koncern VW má tuto funkci rozdělenou do jednotlivých kanálů. V každém kanále je pak přesně daná hodnota, kterou lze změnit. VAG-COM tuto hodnotu po zadání čísla kanálu (naleznete v příručce vozu, nebo ve VISu, nebo zvolíte VagAutomat) zobrazí a umožní zadání nové hodnoty, její otestování (zda ji jednotka přijme) a uložení. Stejně jako u ostatních funkcí zde ve VAG-COMu funguje bublinová nápověda, která uživateli zobrazí možnosti přizpůsobení.
 

Aktivace transportního režimu

Transportní režim je speciální režim nových vozů se sběrnicí CAN-BUS. Jedná se o stav kdy jsou všechny vozidlové systémy uspány a funguje jen motor. Je to z energetických důvodu a tento transportní režim je zrušen až v servisu před předáním zákazníkovi. Transportní režim lze kdykoliv do ujetí 200km znovu aktivovat. VAG-COM umí tento transportní režim aktivovat i deaktivovat.
 

Mapování kanálů jednotky

Jedná se o specialitku VAG-COMu, kdy si uživatel může jednoduše udělat přehled o všech kanálech a skupinách řídící jednotky právě použitím této funkce. Po dokončení VAG-COM vytvoří soubor, kde je možné si skupiny a kanály přehledně prohlédnout.
 

Automatický test vozu

Automatický test vozu je funkce, kdy VAG-COM postupně prochází všechny řídící jednotky vybraného vozu, čte jejich paměti závad a výsledky ukládá do protokolu. Tento protokol je možné vytisknout pro zákazníka, nebo uložit do souboru v počítači.
 

Výpis a mazání závad z řídící jednotky Gateway

U nových vozů se sběrnicí CAN-BUS má řídící jednotka Gateway takovou funkci, že si ukládá chyby ostatních jednotek a dává je k dispozici. VAG-COM přečte během několika sekund seznam všech řídících jednotek a označí jejich stav (závada/OK). Pomocí této funkce také uživatel snadno a rychle získá přehled o systémech vozů. Obdobným způsobem lze jednoduše a najednou smazat všechny chyby v celém voze jediným kliknutím na tlačítko.
 

Hromadné mazání závad

Hromadné mazání závad se používá u vozů se sběrnicí K-LINE (pro CAN-BUS je předcházející funkce "Výpis závad z řídící jednotky Gateway") a jedná se o ceklové smazání pamětí závad všech systémů. Toto uživatel ocení především v situaci, kdy je vozidlo po opravě a v jednotkách jsou načteny chyby např po odpojení baterie. Není potřeba se dlouze spojovat s jednotlivými řídícími jednotkami, ale jednoduše kliknout na "smazat všechny závady"...
 

Nastavení servisních intervalů

Touto funkcí je možné nastavit servisní interval na požadovanou hodnotu. Existují v podstatě dva druhy servisních intervalů. Pevný servisní interval je takový, který se odpočítává od nastavené hodnoty (např olej 15000km) do nuly a tehdy rozsvítí OIL na panelu přístrojů. Prodloužený servisní interval funguje tak, že řídící jednotka vyhodnocuje množství spotřebovaného paliva, povahu jízdy, kouřivost atd. a podle toho rozsvítí nápis INSP na přístrojové desce. Oba způsoby VAG-COM samozřejmě dokáže nastavit. Lze to provést hned několika způsoby, buď ručně pomocí funkce přizpůsobení a bublinové nápovědy anebo automaticky pomocí VagAutomatu.
 

Nastavení startovací dávky

V některých případech je z důvodu opotřebení vstřikovacího čerpadla nutné zvýšit dávku paliva na start (u dieselových motorů). Toto nastavení se provádí ve funkci přizpůsobení a zadává se hodnota přepočtená na miligramy na vstřik. Hodnota o 100 větší než uložená v přizpůsobení zvýší startovací dávk cca o 1 mg/vstřik. Startovací dávku je možné zvýšit až o 5 mg/vstřik. Tuto operaci je možné provádět ručně podle příručky VIS anebo automaticky pomocí VagAutomatu.
 

Podpora ostatních OBD značek

VAG-COM podporuje kromě VŠECH vozidel koncenru VW také vozidla všech ostatních značek využívajících normu OBD. Tato norma začala platit cca v roce 2000 a postupně ji přijaly všechny automobilky. VAG-COM se tedy spojí s daným vozidlem a nabídne veškeré funkce OBD jako: Čtení paměti závad, mazání paměti závad, měřené hodnoty (včetně grafu a ptorokolu), test komponent a test Labda-sond. Častým dotazem je pokrytí značek automobilů, na to lze jednoznačně odpovědět - všechny které používají normu OBD a to by mely být všechny evropské značky po roce 2000.
 

Tisk protokolů

VAG-COM může vytisknout nebo uložit tyto protokoly: Výpis paměti závad dané řídící jednotky, výpis pamětí závad všech montovaných řídících jednotek, výpis pamětí závad gateway, měřené hodnoty ze zkušební jízdy. To vše se přehledně vytiskne pro zákazníka, anebo uloží do souboru v počítači.
 

Čtení skutečné hodnoty počítadla kilometrů

Některé řídící jednotky EDC15 VM+ a P+ (SDI a TDI motory od RV 2000) mají tzv. nezávislé počítadlo kilometrů. Funguje to tak, že si řídící jednotka ukládá ujeté kilometry do paměti podobně jako přístrojová deska a VAG-COM může kdykoliv tuto hodnotu zobrazit. Doporučuji však tuto funkci netestovat na vlastním voze koupeném v bazaru pokud nechcete mít zkažený den :-)
 

Měření zrychlení

VAG-COM nabízí v jakékoliv skupině,kde je k dispozici rychlost vozu měření zrychlení vozidla. Toto ocení uživatel zejména pokud se zabývá chiptuningem a po úprvaě řídící jednotky chce demonstrovat navýšení výkonu. Uživatel může nastavit zrychlení z 0km/h na určitou rychlost (např. 100km/h), anebo z nějaké rychlosti např. 50km/h na jinou např. 150km/h. POZOR!!! měřit zrychlení umí VAG-COM i u ostatních automobilek v normě OBD!!!
 

 

Cena za diagnostiku je 490,- Kč s DPH.

Domů ]